Chiêm Hóa họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2024

Sáng ngày 08/4, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự họp có đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Tổ công tác tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Chiêm Hóa; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND  một số xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024. Theo đó, nguồn vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 là 58.998,445 triệu đồng, tiến độ giải ngân: 6.107,54 triệu đồng/58.998,445 triệu đồng, đạt 10,35 % kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024: 119.893,0 triệu đồng, tiến độ giải ngân: 7.274,6 triệu đồng, đạt: 6,07% kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đánh giá, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân còn chậm so với kế hoạch. Đối với các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng các xã mới đang ở bước lập đề cương nhiệm vụ. Công tác duy tu có xã đến nay còn chưa xác được đầu điểm để trình HĐND xã...Các chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ định kỳ, còn để đôn đốc nhiều lần; chưa chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp kịp thời. Việc khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm tra, giám sát, kiểm toán chưa đầy đủ. Việc thiết lập hồ sơ còn thiếu logic, không đảm bảo trình tự, thời gian tối thiểu theo quy định. Việc kiểm tra trực tiếp về tiến độ triển khai thực hiện và đôn đốc của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được giao với các chủ đầu tư chưa thường xuyên, quyết liệt. Nguyên nhân do công tác chỉ đạo, điều hành một số chủ đầu tư còn lúng túng, cán bộ chuyên môn chưa chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chưa chủ động báo cáo và liên hệ cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các công trình đầu tư xây dựng và các chương trình mục tiêu quốc gia nhiều đầu điểm, quy mô nhỏ, nhưng thủ tục đầu tư vẫn phải thực hiện nhiều bước theo quy định. Công tác rà soát xác định đối tượng, danh mục công trình ở một số địa phương còn chưa sát với thực tế phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn và tổng mức đầu tư.

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong quá trình triển khai còn khó khăn, vướng mắc, như Dự án 1 Nội dung số 3: “Hỗ trợ đất sản xuất”; Tiểu sự án 3 thuộc DA 5: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm (hoạt động 5 Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số) không thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Dự án 8: Có Hoạt động 4 của Nội dung 1 (Triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ Phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em) tỉnh Tuyên Quang không thuộc đối tượng và Hoạt động 1 của Nội dung 2 (Phát triển và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo cơ hội thu nhập và lồng ghép giới); Dự án 9: Nội dung: Đối với các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn (Dân tộc Dao và Mông): Thực hiện hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng theo hình thức ủy thác: Đã có văn bản tạm dừng thực hiện.

Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào những khó khăn, vướng mắc khi tập trung thực hiện và đưa ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2024. Các cơ quan, phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn có sự trao đổi, phối hợp trong triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt các cơ quan chuyên môn phải tạo mọi điều kiện cho các xã khi triển khai thực hiện; tập trung lưu trữ hồ sơ về các chương trình mục tiêu; tổng hợp rà soát các khó khăn, vướng mắc dự án tham mưu đề xuất với UBND huyện để có giải pháp triển khai thực hiện./.

Ngọc Hiển, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục