Ban Thường vụ Huyện uỷ Chiêm Hoá họp thường kỳ tháng 3/2023

Chiều 23/3, BTV Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức hội nghị cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của huyện.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I với nhiều nội dung quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn, đôn đốc nông dân tổ chức gieo cấy các loại cây trồng vụ Xuân theo lịch thời vụ; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình “Mỗi  xã một sản phẩm” gắn với củng cố, kiện toàn, phát triển Hợp tác xã và thực hiện các sản phẩm đặc trưng của huyện; Xây dựng Kế hoạch thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 294,2 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 22,5 tỷ đồng; Tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình, dự án…Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; tổ chức thành công Lễ hội Lồng tông Xuân Quý Mão 2023 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các Lễ hội mừng Đảng, mừng xuân…Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện, các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Chủ động nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, tình hình tôn giáo, tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội. Lãnh đạo hoạt động của Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân với nhiều nội dung quan trọng và thực hiện đạt kết quả cao…

Nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023: Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả sản xuất vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2023; tiếp tục duy trì và mở rộng các chuối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục rà soát, bố trí đủ diện tích đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2023...Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2023; triển khai thực hiện Kế hoạch thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp năm 2023; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm 2023; tập trung giải phóng mặt bằng các công trình theo quy định, nhất là công trình Điểm dân cư đường Đồng Luộc - Phúc Hương và Điểm dân cư thôn Kim Quang, xã Kim Bình; công trình Khu dân cư và Chợ trung tâm xã Hòa Phú...

Tại hội nghị BTV Huyện ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung Kế hoạch đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Huyện ủy nhất trí với đề cương báo cáo, yêu cầu nội dung xây dựng đề cương báo cáo đánh giá toàn diện, tổng quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết đã đề ra. Cho ý kiến nhất trí vào các nội dung: dự thảo Quyết định giao vốn ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023; Đề án phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Mông giai đoạn 2022 -2026 trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2017 của BTV Huyện ủy về công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện; Dự thảo chương trình hành động của BCH đảng bộ huyện khóa XXII thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta phát triển có thu nhập cao; Báo cáo kết quả giám sát việc quán triệt triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/HU ngày 31/11/2021 của BTV Huyện ủy về  thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BTV tỉnh ủy về  tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Quý I; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023…

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục