Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Sáng 08/6, tại Hội trường Nhà văn hoá huyện Chiêm Hoá, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên thông tin về tình hình, thực trạng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; trao đổi tổng quát về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính thủ tục hành chính; triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Đại diện Công an tỉnh triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị ở cả các cấp. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của mỗi cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện chất lượng, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo các văn bản về công tác kiểm soát TTHC của Trung ương; các Kế hoạch, văn bản về công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định.  Thực hiện việc công khai kết quả thực hiện Bộ chỉ số của các xã, thị trấn; công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; các xã, thị trấn trực thuộc khi để xảy ra chậm giải quyết TTHC, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện quyết liệt hơn nữa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả việc rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16/3/2024.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; gắn kết việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng trong việc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục