Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ”

Ngày 7-8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ”, bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Trung Minh (Yên Sơn) tuyên truyền pháp luật cho người Mông.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” được tổ chức với mục đích: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã), người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân đang sinh sống, công tác và lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi).

Câu hỏi dự thi sẽ tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ (các văn bản liên quan đến nội dung thi được đăng tải trên phần mềm Cuộc thi).

Cuộc thi được tổ chức làm 2 vòng thi:

- Vòng sơ khảo được tổ chức làm 2 đợt thi, trong đó:

Đợt 1: Từ ngày 1-9-2023 đến hết ngày 10-9-2023.

Đợt 2: Từ ngày 20-9-2023 đến hết ngày 30-9-2023.

- Vòng chung khảo: Được tổ chức từ ngày 10-10-2023 đến hết ngày 20-10-2023; tham gia vòng thi là 160 thí sinh (mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo lựa chọn 80 thí sinh có điểm số cao nhất).

Dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi trong tháng 11-2023.

Theo Cổng TTĐT Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục