Chiêm Hoá - Bộ phận Một cửa phát huy hiệu quả, người dân hài lòng

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp; giảm thiểu thời gian, công đoạn cho người dân khi đến giải quyết thủ tục. Nhờ đó năng lực và chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Chiêm Hoá.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục nhanh gọn, hầu hết Bộ phận Một cửa ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chiêm Hoá được bố trí, sắp xếp khá thuận lợi, người dân dễ dàng liên hệ khi làm các thủ tục hành chính. Với phương châm “trách nhiệm, một cửa thân thiện”, đội ngũ cán bộ làm việc ở Bộ phận Một cửa luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, ý thức chấp hành các quy định như nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, tuân thủ quy tắc ứng xử trong giao tiếp, các quy trình bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, không gây phiền hà, lãng phí thời gian tạo niềm tin trong nhân dân.

Bộ phận Một cửa xã Hòa An phát huy tinh thần phục vụ các tổ chức, cá nhân và nhân dân khi đến giao dịch.

Thời gian tới, huyện Chiêm Hoá tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, tăng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Siết chặt kỷ luật công vụ và kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy và sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của chính quyền các cấp, Công tác cải cách hành chính ở huyện Chiêm Hóa đã và đang được thực hiện tốt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở địa phương.

Văn Linh - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục