Yên Nguyên tập trung xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã đạt được 10 tiêu chí đó là tiêu chí Quy hoạch; thủy lợi; bưu điện; thu nhập; hộ nghèo; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; hình thức tổ chức sản suất; văn hóa; hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí thứ 19 là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ nay đến hết năm 2015 xã phấn đấu thực hiện 9 tiêu chí còn lại.

Đường bê tông nông thôn giúp người dân đi lại thuận lợi hơn

  Trên địa bàn xã Yên Nguyên có trên 5.300 lao động, trong đó số lao động có việc làm thường xuyên là gần 5.000 lao động, đạt 91%. Với kết quả này so với tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đề ra xã đã đạt, nhưng về tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã còn thấp, mới chiếm gần 14%, xã đang phấn đấu hết năm nay sẽ đạt trên 17%. Vì vậy để thực hiện tốt tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên và ổn định lâu dài, xã Yên Nguyên đã chủ động phối hợp với Trung tâm dạy nghề của huyện mở các lớp dạy nghề cho các đối tượng lao động. Đến nay xã đã mở được 3 lớp dạy nghề thêu ren, lớp chăn nuôi, thú y cho trên 100 học viên. Ngoài ra xã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện để các học viên sau khi qua lớp đào tạo được vay vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định lâu dài. Gia đình chị Trần Thị Hậu, thôn Cầu Cả, xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hóa, không phải là hộ thuộc diện nghèo, nhưng mong muốn có thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình và để có điều kiện đóng góp một phần nhỏ bé xây dựng thôn bản. Nên khi thấy thông báo có lớp học thêu ren do xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức tại thôn chị đã đăng ký theo học. Chị Hậu chia sẻ: không chỉ có tôi mà ngay khi có thông tin về việc xã mở lớp thêu ren rất nhiều chị em trong thôn Cầu Cả và các thôn khác đã đến để đăng ký học, từ lớp thêu ren đã giúp chị em chúng tôi có thêm nghề mới, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Phòng một cửa UBND xã phát huy hiệu quả hoạt động

Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm và nhưng năm tiếp theo Ông Trần Hữu Dương, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên cho biết: trong những tháng cuối năm 2013, xã Yên Nguyên tiếp tục phấn đấu đạt thêm tiêu chí 15 về Y tế. Để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại xã đã và đang tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới. Từ đó mọi người có việc làm cụ thể và không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

 Dù gặp niều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhưng xã Yên Nguyên vẫn đang tiếp tục giữ vững, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được, huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KHKT, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn phát triển sản xuất với bảo đảm an sinh xã hội./.

T/h: Văn Linh - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục