Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Trung Hà

Xã Trung Hà cách trung tâm huyện lỵ Chiêm Hóa hơn 30km, phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của con người nơi đây đã làm cho Trung Hà đang từng bước vươn lên thoát nghèo; đặc biệt sau gần 03 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Thôn Nà Lừa xã Trung Hà là thôn điểm xây dựng nông thôn mới của xã với 82 hộ trên 450 nhân khẩu trong thôn. Xác định được vai trò của chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm 2011, cấp ủy thôn đã tiến hành họp và triển khai bàn bạc với nhân dân trong thôn; Với sự quyết tâm, đồng thuận của nhân dân thôn Nà Lừa đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, từng bước thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát thì hiện tại thôn Nà Lừa xã Trung Hà đã đạt được 2 tiêu chí: hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; an ninh chính trị được giữ vững. Trong lộ trình từ năm 2011- 2015 Nà Lừa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng  nông thôn mới, đặc biệt là trong năm 2013 này, thôn sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí: vận động cải tạo khuôn viên của gia đình, nhà văn hóa thôn, công trình nước sạch, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, thôn đã chọn 11 hộ gia đình làm điểm triển khai thực hiện tiêu chí này …thôn Nà Lừa cũng đã tiến hành bê tông được hơn 1300m đường bê tông nông thôn, trên 95% dân số được nghe đài và xem truyền hình; 100% hộ dân đã được sử dụng nước sạch và điện lưới quốc gia, 100% trẻ em được đến trường, không có tình trạng học sinh bỏ học. Trong năm 2012 vừa qua thôn có hơn 95% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Người dân thôn Nà Lừa xã Trung Hà tích cực làm đường bê tông nông thôn

Ông Ma Văn Bào, Chủ tịch UBND xã Trung Hà cho biết: Là xã miền núi với 1.510 hộ dân, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính nên Trung Hà đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất đạt hiệu quả cao, thực hiện trồng các loại cây ăn quả theo hướng chuyên canh; tập trung phát triển các loại hình dịch vụ…mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển theo hướng đa dạng, thu nhập bình quân của người dân đạt 700.000đ/người/ tháng. Với phương châm tăng cường huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp của các dự án hỗ trợ của nhà nước, trên địa bàn xã đã hoàn thành các công trình trọng điểm, thiết yếu như: UBND xã, hệ thống trường học, đã xây dựng được 06 phòng học mầm non, 03 nhà bếp mầm non; xây dựng thêm 05 phòng học, 1 nhà chức năng tại trường Tiểu học Hoa Trung; thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn được 1,2km nâng tổng số đường bê tông trong toàn xã lên gần 11,7km đã góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương. Sau khi xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo giai đoạn từ năm 2011- 2015, xây dựng kế hoạch theo từng năm. Tập trung cho công tác tuyên truyền tới đông đảo nhân dân bằng nhiều hình thức. Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì xã Trung Hà đã đạt được 4 tiêu chí, cụ thể là các tiêu chí: quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới; thủy lợi; hợp tác xã hoạt động có hiệu quả;  hệ thống chính trị đảm bảo đạt trong sạch vững mạnh; an ninh chính trị được giữ vững. Trong năm 2013 này xã sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: bưu điện; cơ cấu lao động, văn hóa, cải tạo khuôn viên nhà cửa...

Những con đường bê tông mới tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất của người dân

Để thực hiện được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Hà huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người dân về chủ trương, ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng nông thôn mới. Cố gắng phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển chung. Tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa các nguồn thu, nguồn lực sẵn có trên địa bàn, huy động đóng góp của dân. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của huyện để thu hút các chương trình, dự án vào đầu tư trên địa bàn, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà địa phương đã đề ra

Ngọc Hiển- Vi Cường

Tin cùng chuyên mục