Xã Tân Thịnh phát động trồng hàng rào cây xanh ở khu dân cư

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Tân Thịnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ phát động trồng hàng rào cây xanh tại thôn An Phú.

Lễ phát động trồng hàng rào cây xanh tại thôn An Phú, xã Tân Thịnh.

Để thực hiện mô hình trồng hàng rào cây xanh có hiệu quả, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã  phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, Ban phát triển thôn An Phú lựa chọn trồng hàng rào cây xanh bằng cây hoa dâm bụt, với 70 hộ dân và 12 đoàn viên thanh niên tham gia  trồng được 1,1 km hàng rào. Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến hội viên, đoàn viên và nhân dân trong thôn An Phú và các thôn còn lại trên địa bàn xã  giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc trồng hàng rào cây xanh là việc làm thiết thực, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao tiêu chí môi trường về xây dựng nông thôn mới, góp phần vào việc hình thành điểm du lịch cộng đồng tại thôn An Phú./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục