UBND huyện họp xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021

Ngày 25/2, Hội đồng Thẩm định xét đề nghị công nhận đối với 02 xã: Kiên Đài, Tân An đạt chuẩn NTM huyện Chiêm Hoá năm 2021; xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM huyện.

UBND huyện họp xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, bền bỉ, 02 xã Kiên Đài, Tân An, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Vinh Quang đã được UBND huyện, UBND tỉnh chọn để chỉ đạo phấn đấu về đích Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021. Trong thời gian qua, mặc dù thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến các tiêu chí, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực xã Kiên Đài và Tân An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí để đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021. Xã Vinh Quang đạt 18/18 tiêu chí nông thôn mới nang cao năm 2021.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Kiên Đài, Tân An và nông thôn mới nâng cao xã Vinh Quang.

Sau khi nghe đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo NTM huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, nông thôn mới nâng cao; báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Kiên Đài, Tân An và nông thôn mới nâng cao xã Vinh Quang. Các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến, góp ý, làm rõ mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí. Hội đồng thẩm định, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của huyện tiến hành bỏ phiếu kín, với kết quả 100% thành viên hội đồng thẩm định đồng ý trình UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM đối với 02 xã: Kiên Đài, Tân An xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá giao Văn phòng điều phối NTM huyện tiến hành kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các xã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn nông mới trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Hiển - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục