Trung Hòa dồn lực về đích nông thôn mới

Trung Hòa là một trong 02 xã của huyện Chiêm Hóa sẽ cán đích nông thôn mới trong năm 2020. Hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tập trung xây dựng để hoàn thành 03 tiêu chí còn lại, đó là Cơ sở vật chất văn hóa; Trường học và Y tế.

Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia. Bên cạnh đó, xã đã cử cán bộ trực tiếp chỉ đạo tại các thôn, lựa chọn việc dễ, cần thiết, phù hợp nguyện vọng, sức dân để làm trước. Do vậy, đã phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Công trình Trạm y tế xã Trung Hòa đang được gấp rút hoàn thành để sớm đưa vào phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Từ các nguồn vốn theo chương trình của Nhà nước, hỗ trợ của các cơ quan đơn vị và nội lực của người dân đến nay xã đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí. Hiện tại xã Trung Hòa đang tập trung dồn lực để hoàn thiện 03 tiêu chí còn lại, trong đó Cơ sở vật chất văn hóa xã có tổng kinh phí cải tạo, nâng cấp là 1,5 tỷ đồng; xây dựng mới Trạm Y tế xã với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng và xây dựng Trường học có kinh phí trên 10 tỷ đồng. Riêng đối với tiêu chí Y tế, đi đôi với xây dựng kết hạ tầng và cùng với việc rà soát, bổ sung số người đi làm ăn xa, học sinh đã tham gia BHYT, chính quyền xã cũng đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT với những biện pháp cụ thể như: tuyên truyền qua sinh hoạt hội, đến tận nhà vận động, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT đảm bảo theo yêu cầu chỉ tiêu giao.

Ông Vũ Văn Tuấn, đại diện đơn vị thi công của Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Lim Việt- Bắc Ninh cho biết: Trạm Y tế Trung Hòa được khởi công xây dựng từ tháng 6/2020, tuy nhiên trong quá trình thi công do tác động ngoại cảnh của thời tiết nên cũng có ảnh hưởng đến tiến độ đôi chút, tại thời điểm này công trình đang xây dựng đạt khoảng 60% khối lượng công việc. Trạm Y tế có quy mô nhà 02 tầng, 12 phòng. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung tối đa con người và vật lực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa vào đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Từ nay đến cuối năm, xã Trung Hòa cố gắng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc 03 tiêu chí còn lại. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt tiêu chí môi trường; tiếp tục vận động và hướng dẫn người dân xử lý phân loại các rác hữu cơ, chất thải rắn; thường xuyên đánh giá các tiêu chí đã đạt được nhằm có điều chỉnh khắc phục kịp thời; tranh thủ nguồn kinh phí được cấp của Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn thiếu; tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc từ xã đến thôn quyết tâm xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí, đưa xã nhà cán đích nông thôn mới trong năm 2020./.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục