Trung Hà nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Là một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hoá, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Trung Hà đã đạt được 10/19 tiêu chí. Số tiêu chí đạt được không nhiều nhưng điều quan trọng, là từ một xã có rất đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cấp uỷ chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, người dân đã có sự thay đổi rõ rệt từ nhận thức đến hành động chung tay xây dựng mục tiêu nông thôn mới trên địa bàn.

 Anh Chư Thanh Hữu, thôn Nà Lừa đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng con đường dẫn vào đập Phai Lừa và lắp đặt hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn để dẫn nước tưới tưới cho lúa và cây màu các thôn thấp của xã.  Đồng thời anh cũng là thành viên tích cực tuyên truyền vận động gia đình, bà con lối xóm quyên góp vật liệu xây dựng, ngày công lao động và trực tiếp đứng ra giám sát quá trình thi công khi thực hiện đoạn đường trong thôn được đảm bảo. Hiện nay, không chỉ có anh Hữu mà hầu như tất cả các hộ trong thôn đều tự giác trong việc chỉnh trang khuân viên nhà cửa, trồng hàng  ào cây xanh, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình… góp sức thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà bản thân và gia đình mình có thể thực hiện được…

Nhiều hộ gia đình ở thôn Nà Lừa đã hiến đất xây dựng tuyến kênh mương nội đồng.

Được chọn là thôn điểm của xã trong triển khai xây dựng NTM, Ban phát triển thôn Nà Lừa xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu trọng tâm, từ đó làm thay đổi nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tạo sự thống nhất, đoàn kết của bà con nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, thôn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình phát triển sản xuất NLN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ... để nâng cao đời sống người dân, tạo được sự đồng thuận của bà con trong việc huy động xã hội hóa để đầu tư phát triển các chỉ tiêu trong tiêu chí về NTM. Đến nay, đường thôn, nội đồng đã có trên 8km được cứng hóa; thôn chỉ còn 3/98 hộ nghèo; các công trình vệ sinh, hàng rào cây xanh… được bà con chỉnh trang, xây dựng đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, với sự đầu tư của Nhà nước cùng sự đóng góp tiền, vật liệu, ngày công của nhân dân trong thôn, hàng chục ngôi nhà của các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được sửa chữa, làm mới, đáp ứng yêu cầu về nhà ở theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Trên 8.5km đường thôn, nội đồng ở Nà Lừa đã được cứng hóa.

Triển khai xây dựng NTM trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự đầu tư quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước, của các cấp các ngành, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn nên sau 10 năm thực hiện, đời sống của bà con trên địa bàn xã không ngừng được cải thiện và nâng cao… xã đã tiến hành chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn bản phải gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các mô hình chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của xã, có hiệu quả kinh tế. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm từ 48,6% năm 2016 xuống còn 20,4%. Hiện nay, Trung Hà đã đạt được 10/19 tiêu chí; phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ đạt thêm 2 tiêu chí là Thông tin và Truyền thông; Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công trình vệ sinh nông thôn trong tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

Cán bộ, Đoàn viên Thanh niên xã Trung Hà giúp đỡ hộ nghèo xây dựng công trình vệ sinh.

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, xuất phát điểm thấp trong quá trình triển khai xây dựng NTM nhưng Trung Hà với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của bà con nhân dân, xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH, AN - QP năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra, quyết tâm sẽ cán đích đạt chuẩn NTM vào năm 2024./

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục