Tri Phú khai thác nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

Cơ sở hạ tầng nông thôn là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tại những xã còn nhiều khó khăn. Xác định rõ điều này, thời gian qua, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa nỗ lực thực hiện xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… bằng nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Công trình xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tri Phú.

Công trình xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tri Phú gồm 12 phòng, trong đó 6 phòng học bộ môn và 6 phòng chức năng. Được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miến núi. Dự kiến công trình hoàn thành vào thời điểm đầu tháng 9/2023. Đây sẽ là điều kiện quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Công tác xây dựng điện, đường, cơ sở hạ tầng... được xã Tri Phú quan tâm thực hiện.

Xác định rõ tầm qua trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương, xã Tri Phú khai thác nguồn lực từ các chương trình, Đề án như: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình bê tông hóa đường giao thông và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Để đầu tư đạt hiệu qủa, xã xác định rõ các đầu điểm công trình để ưu tiên thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng góp công, góp của tham gia xây dựng quê hương được xã triển khai sâu rộng đến từng hộ dân, được bà con hưởng ứng tích cực. Hết năm 2022, trên 4.000m đường giao thông và 1 cầu trên đường giao thông nông thôn được xây dựng, hỗ trợ xây mới trường học, duy tu bảo dữơng các công trình thủy lợi, Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 95,6%.... Những kết quả trên thể hiện rõ cách là linh hoạt, hiệu quả của xã Tri Phú, cùng sự đồng lòng của người dân tham gia góp công, góp của xây dựng quê hương. Đây sẽ là động lực quan trọng để bộ mặt xã Tri phú ngày càng đổi thay, đời sống người dân khởi sắc, kinh tế xã hội phát triển, dần đưa Tri Phú hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

Với nhiều giải pháp đột phá, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các chương trình, Đề án đã tạo dấu ấn quan trọng, trở thành “đòn bẩy” để người dân ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tri Phú phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển.

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục