Tổ công tác 806 huyện Chiêm Hóa làm việc tại xã Trung Hà

Sáng ngày 22/4, Tổ công tác 806 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có chương trình làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện Nông thôn mới tại xã Trung Hà.

Dự chương trình làm việc có đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 806 của huyện; đồng chí Lê Thiện Quang, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện, Tổ phó Tổ công tác; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là tổ viên thuộc Tổ công tác 806 của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Trưởng các thôn bản xã Trung Hà.

Các đồng chí chủ trì chương trình làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện Nông thôn mới tại xã Trung Hà. 

 Tính đến nay, xã Trung Hà đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm:  Quy hoạch; Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài các tiêu chí có sự đầu tư của nhà nước, thì một số tiêu chí cần phát huy từ nội lực địa phương, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân như tiêu chí thu nhập. Năm 2023 thu nhập đầu người đạt 38 triệu đồng/người trên năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã là 54,14%, xã phấn đấu năm 2024 nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, giảm 372 hộ nghèo và 128 hộ cận nghèo. Việc triển khai làm đường bê tông nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do chiều dài tuyến đường các thôn còn lớn, giá vật liệu cung ứng vào đến trung tâm xã cao, điều kiện kinh tế của Nhân dân khó khăn...

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại chương trình làm việc.

Trên cơ sở báo cáo của xã, Tổ công tác 806 của huyện đã thảo luận, lấy ý kiến, thực hiện rà soát, thống nhất xác định thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của từng thôn, của xã để có kế hoạch triển khai thực hiện. Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác theo Quyết định 806-QĐ/HU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Hà.

Đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 806 của huyện yêu cầu: Các thôn tập trung rà soát các tiêu chí, thống nhất với xã đánh giá thực trạng, hàng tháng đưa nôi dung vào trong sinh hoạt chi bộ và họp thôn triển khai thực hiện theo nhiệm vụ cụ thể. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Trung Hà rà soát chính xác các tiêu chí, thống nhất nội dung với các tổ viên Tổ công tác 806 và các cơ quan chuyên môn của huyện; phân công cán bộ công chức xã, thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực, nội dung theo các tiêu chí; định hướng có giải pháp trong phát triển kinh tế trong năm 2024. Đối với các thành viên Tổ công tác 806 chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã hướng dẫn, thẩm định chính xác các nội dung, tiêu chí theo lĩnh vực ngành phụ trách; thực hiện nghiêm thông báo số 01-TB/TCT ngày 22/4/2024 của Tổ Công tác số 806-QĐ/HU về phân công nhiệm vụ  thành viên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Hà.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục