Thôn Phong Quang xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, thôn Phong xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đã có những giải pháp cách làm sáng tạo, tính đến nay đã đạt được 10/19 tiêu chí...

 

 

Một đoạn đường đã được bê tông hóa tại thôn Phong Quang, xã Vinh Quang

Ông Nguyễn Đắc Khả, thôn Phong Quang, xã Vinh Quang là thương binh hạng 2/4, có 14 năm tham gia trong quân đội. Đến khi xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”, ông cùng các thành viên trong gia đình khai khẩn đất hoang, tăng gia sản xuất như chăn nuôi, trồng mía nguyên liệu, đồng thời xây dựng lò sấy sắn, làm long nhãn. Đến nay, cuộc sống của gia đình ông đã ổn định, cả 3 người con đã trưởng thành. Mặc dù đã có chế độ của Nhà nước hàng tháng, vết thương cũ lại hay tái phát mỗi khi “trái gió trở trời” nhưng ông Khả vẫn luôn tay luôn chân, tự tay tu tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa; trồng ngô, mía, phát triển chăn nuôi gia cầm để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ông  Khả tâm sự: làm giàu cho bản thân, cho gia đình mình chính là góp phần làm giàu cho xã hội phát triển, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về kinh tế, văn hóa xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới phát triển sẽ có tác động tích cực đến chính cuộc sống của nhân dân trong thôn, nên ngay từ khi có chủ trương của huyện, của xã, Chi bộ, thôn và các đoàn thể thôn Phong Quang đã coi nhiệm vụ trọng tâm chính là công tác tuyên truyền. Để từ đó bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa và xác định được chính mình là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề ra kế hoạch với những việc làm cụ thể, chi tiết trên cơ sở dựa vào điều kiện sẵn có của địa phương để từng bước đáp ứng được các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Với diện tích 29 ha đất nông nghiệp chủ yếu là đất đồi thấp, thôn đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả, trồng manh mún sang trồng cây mía tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình phát triển kinh doanh, dịch vụ; tuyên truyền vận động thanh niên tham gia xuất khẩu lao động và làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các tổ xây dựng vừa và nhỏ được thành lập, hỗ trợ nhau trong việc kiên cố hóa nhà cửa vừa phục vụ nhu cầu xây dựng của nhân dân trong và ngoài xã. Bên cạnh đó, chi bộ phân công các đồng chí đảng viên cùng các đoàn thể phụ trách các hộ gia đình trong triển khai các công việc của thôn như bê tông hóa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình trồng hàng rào cây xanh, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Với sự năng động, sáng tạo của các đoàn thể và đồng thuận cao của nhân dân, cho đến nay, thôn Phong Quang đã có những bước phát triển đáng kể trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn đã bê tông hóa 2,8km đường giao thông nội thôn, liên thôn, đạt 100% kế hoạch. Năng xuất mía bình quân đạt từ 100 đến 120 tấn/ha. Cả thôn có 100 hộ gia đình thì đã có trên 80% nhà xây kiên cố,  số hộ khá, giàu chiếm trên 60%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, có trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn đạt khu dân cư tiên tiến, các đoàn thể trong thôn đạt vững mạnh tiêu biểu.

Là thôn điểm của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Phong Quang đang khoác lên mình một diện mạo mới của nông thôn mới. Tranh thủ sự giúp đỡ đầu tư của nhà nước, linh hoạt sáng tạo dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn của địa phương để phát triển và trên hết là sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chính là nền tảng để thôn Phong Quang, xã Vinh Quang phấn đấu đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách bền vững./.

Tài Tùng - Văn Tùng

Tin cùng chuyên mục