Tân Thịnh: Xây dựng NTM nâng cao lợi ích hướng đến người dân

Là một trong bảy xã về đích nông thôn mới của huyện Chiêm Hóa, xã Tân Thịnh hôm nay đã có một diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Tân Thịnh đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục tập trung dồn lực, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện các tiêu chí để về đích theo đúng lộ trình xây dựng NTM nâng cao với đích đến là năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện kiểm tra tuyến đường bê tông nội đồng xã Tân Thịnh.

 Các tuyến đường trục thôn, trục xã được cứng hóa, được trồng hoa, cây cảnh làm đẹp, tạo ra cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hệ thống đèn đường cơ bản được phủ khắp các đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt hơn là đời sống người dân được nâng lên, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết quả đó có được ở Tân Thịnh hôm nay khẳng định thành quả từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đem lại. Qua 10 năm thực hiện, diện mạo nông thôn ở Tân Thịnh đã có nhiều khởi sắc. Sản xuất, chăn nuôi phát triển, người dân thực hiện có hiệu quả, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng gia trại, trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Hệ số sử dụng đất ruộng đạt 2,8 lần; giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đạt trên 70 triệu đồng/ha. Các mô hình chăn nuôi vỗ béo, liên kết theo chuỗi giá trị, trang trại trồng trọt và chăn nuôi đều cho thu nhập cao. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt 340 tấn. Một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ bước đầu hoạt động đã có hiệu quả.

Người dân lắp đặt cấu kiện bê tông nông thôn đúc sẵn tại thôn Phúc Linh.

Sự đồng thuận, quyết tâm cao của nhân dân đã giúp Tân Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, với kinh phí huy động đạt trên 99 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 21 tỷ đồng; cơ sở, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng. Bê tông hóa trên 42km đường giao thông; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt trên 98%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn trên 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng/người/năm. Đây cũng là bước đệm quan trọng, tạo đà để cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn bản, từ hộ gia đình đến ý thức của mỗi người dân cùng quyết tâm xây dựng Tân Thịnh đạt xã NTM nâng cao. 

Đoàn thanh niên chăm sóc tuyến đường hoa tại thôn Quang Minh.

Với lộ trình về đích NTM nâng cao vào năm 2025, xã Tân Thịnh đã có những bước đi cụ thể trong thực hiện các tiêu chí theo từng năm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Xã đã lựa chọn thôn Quang Minh làm điểm thôn kiểu mẫu và lựa chọn mô hình vườn kiểu mẫu để thực hiện; tập trung thực hiện các tiêu chí dựa vào sức dân, phát huy vai trò của người dân và đẩy mạnh nâng cao các tiêu chí khó như tiêu chí thu nhập. Với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, xã Tân Thịnh xác định mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/ người/ năm; sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 3.200 tấn. Phấn đấu đàn gia súc gia cầm đạt trên 57.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt trên 370 tấn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%. 

Có thể khẳng định hiệu quả từ chương trình xây dựng NTM đến NTM nâng cao đều hướng mọi lợi ích đến người dân, đem lại cho người dân ở xã Tân Thịnh cuộc sống ấm no hơn; diện mạo nông thôn được quy hoạch, xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đồng bộ, người dân có việc làm và thu nhập ổn định là đích đến cuối cùng. 

Văn Linh - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục