Rà soát xây dựng Nhà văn hóa, nhà ở dân cư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Ngọc Hội

Sáng 25/3, các đồng chí: Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí trong tổ công tác của BTV Huyện ủy, ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã Ngộc Hội thực hiện rà soát xây dựng Nhà văn hóa và nhà ở dân cư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Tổ công tác đã xuống các thôn trên địa bàn xã thực hiện rà soát, thẩm định hiện trạng Nhà văn hóa, sân thể thao và nhà ở dân cư của các hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm, dột nát để kịp thời có giải pháp hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành tiêu chí Nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành tiêu chí tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, xã Ngọc Hội cần xây mới 06 nhà văn hóa; sửa chữa 5 nhà văn hóa; xây dựng mới 3 sân thể thao, sửa chữa, nâng cấp 5 sân thể thao của các thôn, xây dựng sân thể thao trung tâm xã. Đối với tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư, Ngọc Hội cần làm mới 44 nhà, sửa chữa 11 nhà.

Tổ Công tác rà soát, làm việc với xã Ngọc Hội thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Ngọc Hội đã hoàn thành 9/19 tiêu chí. Còn 10 tiêu chí chưa đạt, gồm các tiêu chí: tiêu chí số 1 Quy hoạch, tiêu chí số 2 giao thông, tiêu chí số 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 5 Trường học,  tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, tiêu chí 11 hộ nghèo đa chiều, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất, tiêu chí 15 Y tế, tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm. Để hoàn thành kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2023, huyện Chiêm Hóa đang tập trung chỉ đạo xã Ngọc Hội phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện thực hiện rà soát các tiêu chí đạt, chưa đạt để có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; cán bộ đảng viên gương mẫu, đi đầu phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục