Phát huy nội lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tận dụng những lợi thế của địa phương, khai thác các nguồn lực đầu tư và triển khai thực hiện bằng những cách làm linh hoạt, phù hợp, trong đó vai trò chủ thể của người dân được phát huy đã và đang là nền tảng quan trọng để xã phấn đấu về đích theo đúng lộ trình.

Xây dựng cổng chào và các công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Ngọc An là một trong những công trình nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Ngọc Hội. Để tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng, việc tuyên truyền người dân trong thôn được MTTQ cùng tác tổ chức hội, đoàn thể triển khai ngay từ đầu năm và được bà con đồng tình, hưởng ứng. Thôn Ngọc An có 120 hộ, mỗi hộ nhất trí đóng góp 500.000 đồng và ngày công để thực hiện. Công trình được chính người dân tự tay xây dựng không chỉ góp phần giúp chia sẻ gánh nặng kinh phí cho địa phương, mà còn thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của bà con, cùng chung tay xây dựng quê hương với mong muốn mang lại bộ mặt khởi sắc cho thôn. 

Cổng chào thôn Ngọc An được hoàn thành với sự chung tay, đóng góp của Nhân dân trong thôn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Hội thực hiện theo phương châm Người dân làm, Nhà nước hỗ trợ. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động Nhân dân và cùng chung tay tham gia thực hiện hiện các phần việc cụ thể với phương châm dễ làm trước. Qua thời gian thực hiện, người dân đã đóng góp hàng nghìn mét vuông đất và nhiều ngày công, xuất hiện những tấm gương điểm hình trong hiến đất để thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn. Đã có hơn 33km đường giao thông được bê tông hóa hoàn thiện; 9/15 nhà văn hóa thôn được xây dựng, các nhà văn hóa còn lại đang tiếp tục được đầu tư  theo lộ trình. Bên cạnh đó tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở, đường giao thông, vốn, chính trang khuôn viên nhà ở…gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ đầu năm đến nay, đã có 12 hộ được ở trong những căn nhà khang trang, kiên cố, nhiều hộ đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà dự kiến hoàn thiện vào cuối năm. Gần 3.000m đường giao thông được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân giao thương, phát triển kinh tế. 

Vệ sinh đường làng, ngõ xóm được Nhân dân thực hiện thường xuyên, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, xã Ngọc Hội mới hoàn thành 9 tiêu chí nông thôn mới. Để về đích đúng hẹn, thời gian tới, xã Ngọc Hội tiếp tục khai thác nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện. Đặc biệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tăng cường bám sát cơ sở, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện./.                                                       

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục