MTTQ xã Tân An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, vừa qua, tại nhà văn hóa xã, Ủy ban MTTQ xã Tân An phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động phong trào “Tân An chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; triển khai mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 – 2025.

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” tại xã Tân An.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 – 2025 hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” trên địa bàn xã. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ xã trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “dân vận khéo năm 2020”. Trong năm 2020, MTTQ xã thành lập 11 tổ tự quản về xử lý và chống rác thải nhựa ở 11 khu dân cư. Chỉ đạo các Ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện việc tự thu gom, phận loại và xử lý rác thải. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý tại hộ gia đình. Trưởng ban công tác Mặt trận của 11 khu dân cư đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Cán bộ và nhân dân xã Tân An ra quân thu gom rác thải nhựa trên các tuyến đường trên địa bàn.

 Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ và thu gom rác thải vô cơ phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. Tiếp đó, các đại biểu đã thu gom rác thải tại khu dân cư thôn An Thịnh, khu vực trung tâm xã, đồng thời hướng dẫn cách phân loại rác thải cho bà con nhân dân tại các khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục