MTTQ huyện Chiêm Hóa tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng việc làm cụ thể

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp huyện Chiêm Hóa đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng NTM. Trong đó, nổi bật là MTTQ các xã, thị trấn đã lựa chọn việc làm cụ thể tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, đô thị văn minh phù hợp từng địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, song song với công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, góp tiền và ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, căn cứ tình hình thực tế từng vùng, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiến hành lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Cụ thể là MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động hỗ trợ hộ có nhà tạm, dột nát làm nhà, sửa nhà ở để đạt tiêu chí nhà ở NTM; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản ở khu dân cư; mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa... Qua đó, tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.


Nhân dân tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc trồng, chăm sóc hoa nhà văn hóa tổ dân phố.    

Thị trấn Vĩnh Lộc phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị loại IV. Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Phương Anh cho biết, để góp phần xây dựng đô thị văn minh, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, MTTQ thị trấn đã chọn nội dung tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. MTTQ thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường do rác thải và rác thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi nilon trong sinh hoạt. Đồng thời, phân công các tổ chức thành viên đảm nhận việc làm tham gia xây dựng đô thị văn minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Đơn cử, Hội LHPN đảm nhận phân loại rác thải tại nhà, thu gom rác thải nhựa làm gạch sinh thái. Hội Nông dân vận động hội viên đào hố, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hội CCB phụ trách các tuyến đường tự quản. Đoàn Thanh niên với chương trình ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh, tham gia vệ sinh các điểm di tích, tuyến phố, chăm sóc tuyến đường hoa... Đến nay, các hộ dân trên địa bàn thị trấn đã hình thành thói quen phân loại rác thải tại nhà. Điển hình ở tổ dân phố Vĩnh Bảo, Vĩnh Thịnh, người dân đào hố xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón.

Tân An là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp. Năm 2021, xã đề ra mục tiêu phấn đấu về đích xã NTM trong năm 2021, bởi vậy, có rất nhiều tiêu chí cần phải hoàn thành, nhất là tiêu chí nhà ở. 

Đồng chí Ma Thị Dịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân An cho biết, MTTQ xã tập trung tuyên truyền, vận động hộ có nhà tạm, dột nát làm nhà, sửa nhà ở để đạt tiêu chí nhà ở NTM. Theo đó, MTTQ xã đã phối hợp với các phòng, ban của huyện, UBND xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các nhà tạm, dột nát để hỗ trợ. Qua rà soát, toàn xã có 87 hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm dột nát cần được hỗ trợ, trong đó có 38 hộ làm mới, 49 hộ sửa chữa, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với MTTQ huyện chuyển 1 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ các hộ làm nhà, sửa chữa nhà ở. MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã ủng hộ hơn 11 triệu đồng và hơn 230 công lao động hỗ trợ hội viên, đoàn viên tháo dỡ, đào móng, lợp mái, trát tường nhà... Hiện, toàn xã có 31 hộ đã và đang hoàn thiện nhà ở, trong đó có 8 hộ xây mới, 10 hộ sửa chữa đã hoàn thành.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM, NTM nâng cao, đô thị văn minh. Thông qua các việc làm cụ thể, đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. 

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục