Kim Bình sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đến nay có 7/19 đạt tiêu chí nông thôn mới.

Là một trong 7 xã điểm của tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), qua gần 3 năm thực hiện chương trình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng NTM. Xã chủ động tìm giải pháp phù hợp để phát huy có hiệu quả tiềm năng, nội lực của địa phương; xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả; chuyển dịch cơ cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Cùng với đó, việc triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đã đạt trên 11 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 55,27% năm 2011 xuống còn 14,5% năm 2013. Đến nay xã có 7/19 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới, đó là: Công tác quy hoạch, thuỷ lợi, y tế, văn hóa; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; HTX hoạt động có hiệu quả và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của bà con thôn Bó Củng,   xã Kim Bình

Điểm nổi bật trong phong trào toàn dân xây dựng NTM của xã Kim Bình là bê tông hóa đường giao thông nông thôn, mấy năm qua người dân Kim Bình đã đóng góp cùng nhà nước xây dựng hàng loạt các tuyến đường bê tông nông thôn. Đến nay toàn xã đã bê tông hóa được 29 km, trong đó đường liên thôn được bê tông hóa đạt 70% so với tiêu chí. Nhiều khu dân cư trên địa bàn xã trở thành điểm sáng về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã, thời gian tới, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như tiếp tục đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường lớp học, nhà văn hóa thôn, bản, đồng thời thực hiện tốt các cơ chế chính sách đào tạo nghề cho nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề; khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiêu thụ nông sản hàng hoá cho nông dân. Phấn đấu đến hết năm 2013 xã đạt thêm 3 tiêu chí nông thôn mới đó là: Tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục và hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng nhất là giao thông thủy lợi, trường học, các công trình phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Những kết quả đạt được thời gian qua là tiền đề và động lực để xã Kim Bình thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Pv

Tin cùng chuyên mục