Huyện đoàn Chiêm Hóa cùng 30 đoàn viên, thanh niên xã Kiên Đài tham gia hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh

Ngày 9/10, cán bộ Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Chiêm Hóa cùng 30 đoàn viên, thanh niên xã Kiên Đài tham gia hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 2 hộ gia đình khó khăn: Hộ ông Ma Văn Khải và hộ gia đình bà Hoàng Thị Nhị, thôn Làng Thẳm với tổng kinh phí gần 15 triệu đồng.

Đoàn đã tổ chức lắp đặt các ống bi bê tông, xây dựng nhà vệ sinh cho 02 hộ gia đình đảm bảo kỹ thuật. Đây là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người ốm đau dài ngày, tâm thần không ổn định, qua đó góp phần hoàn chỉnh, xây dựng các phần việc nhân dân tự làm trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Cán bộ Huyện đoàn Chiêm Hóa cùng đoàn viên thanh niên xã Kiên Đài hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho hộ gia đình khó khăn.

Đây là hoạt động "3 cùng" nhằm cụ thể hóa Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hướng đến cộng đồng, xã hội, góp sức xây dựng nông thôn mới. Tạo sự chuyển biến về nhận thức cán bộ, đoàn viên thanh niên từ cấp huyện đến chi đoàn; thay đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc; phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cấp cơ sở. Xây dựng tổ chức Đoàn trong huyện vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân”; đổi mới công tác vận động quần chúng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục