Hội Nông dân xã Hà Lang với phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, hội viên nông dân xã Hà Lang đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020 đã thực sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên hội nông dân, phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho các gia đình hội viên trên địa bàn xã. Góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân xã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Anh Quan Văn Ban, 32 tuổi, hội viên Chi hội nông dân thôn Nặm Bún, cho biết, thực hiện phong trào nông dân thi đau sản xuất kinh doanh giỏi, anh đã cùng gia đình đẩy mạnh phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng rừng. Dựa vào lợi thế của gia đình, anh đã trồng trên 2ha keo sản xuất; chăn nuôi lợn, gà, trâu sinh sản…Vừa sản xuất, vừa tích lũy kinh nghiệm và tham gia các lớp tập huấn cho xã, Hội nông dân kết hợp tổ chức, anh mạnh dạn đầu tư vốn phát triển chăn nuôi dê Bách Thảo lai với giống dê địa phương, có thời điểm đàn dê của gia đình phát triển trên 40 con, bán dê thường phẩm và cung cấp dê giống cho thị trường. Có vốn tích lũy, anh Ban phát triển chăn nuôi lợn, luôn duy trì đàn lơn thịt trên 20 con và 3 lợn nái sinh sản, cung cấp nguồn giống cho chăn nuôi của gia đình. Bên cạnh đó tận dụng đất vườn đồi rộng, anh trồng cỏ chăn nuôi 07 trâu sinh sản…Đến nay, sau hơn 10 năm chăn nuôi kết hợp với trồng rừng, mỗi năm gia đình anh Ban có thu nhập gần 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Mô hình phát triển kinh tế của anh Ban cũng là mô hình đang được Hội nông dân xã nhân rộng trên địa bàn và cho hiệu quả kinh tế thiết thực.

Mô hình nuôi trâu sinh sản của gia đình anh Anh Quan Văn Ban, thôn Nặm Bún, xã Hà Lang.

Thực hiện công tác nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Hội Nông dân xã Hà Lang đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình gia trại, trang trại tổng hợp, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao; có nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh…Tiêu biểu như: hội viên Ma Văn Lâm, thôn Chuông với mô hình nuôi ba ba, thu nhập hàng năm 250 triệu/năm; hội viên Bàn Văn Sinh, thôn Nặm Bún với mô hình nuôi trâu vỗ béo thu nhập hàng năm 480 triệu/năm; Lương Công Hùng với dịch vụ otô, máy quốc, thu mua và chế biến gỗ xuất khẩu, thu nhập hàng năm 600 triệu/năm;  các mô hình trồng cây ăn quả của hội viên nông dân thôn Phia Xeng…

Mô hình chăn nuôi lợn thịt theo hướng hàng hóa của anh Luân Văn Thăng, thôn Cuôn, xã Hà Lang.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hà Lang, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp là chủ lực, gắn với xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 75 tỷ đồng, tăng bình quân trên 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/người/năm. Phát huy thế mạnh về đất đai, triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển lâm nghiệp. Tạo vùng sản xuất tập trung cây lạc ở thôn Chuông, Nà Khán, Nà Rùng, Tho; đàn trâu, dê ở thôn Hiệp, Phia Xeng, Cuôn; duy trì và phát triển diện tích chuyên canh như cây cam, cây nguyên liệu giấy... tạo mối liên kết giữa sản xuất và chế biến, liên kết giữa người sản xuất và các doanh nghiệp trong tiêu thụ hàng hóa nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đề án cam sành tại thôn Phia Xeng, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, gắn với thực hiện tốt Đề án mỗi xã một sản phẩm.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Hà Lang tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng với tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Hội nông dân trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào từ hoạt động tuyên truyền, vận động  đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, góp phần đưa phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả cao, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục