Hội nghị truyền thông về xây dựng nông thôn mới tại xã Tân An

Ngày 11/01, tại Nhà văn hóa thôn Tân Hội, xã Tân An, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị truyền thông về xây dựng nông thôn mới cho hội viên phụ nữ xã Tân An.

Hội nghị truyền thông về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch tại xã Tân An.

Hội nghị đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; truyền thông về các nội dung trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các văn bản của huyện, tỉnh. Tuyên truyền các tiêu chí cụ thể do xã, thôn và hộ gia đình cần tập trung thực hiện. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Tân An đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện các phần việc gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", trồng các tuyến đường hoa, làm nhà mái ấm tình thương và nhiều công trình khác... Đến nay, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 89%; nhà tắm hợp vệ sinh đạt trên 83%; chuồng trại về sinh đạt trên 92%; tỷ lệ nhà ở đạt 3 sạch đạt 85%; trồng tuyến đường hoa dài hơn 8km. 

Hội LHPN xã Tân An chăm sóc tuyến đường hoa và vệ sinh môi trường.

Kết thúc hội nghị truyền thông, Hội LHPN xã Tân An đã tổ chức hoạt động chăm sóc tuyến đường hoa và vệ sinh môi trường. Hội LHPN huyện đã trao 02 suất quà cho hội viên Chi hội Tân Hội, xã Tân An nhân dịp năm mới 2022.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục