Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 05 tháng đầu năm 2021.

Sáng ngày 14/6/2021, tại tầng 3 nhà làm việc HĐND- UBND huyện, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 05 tháng đầu năm 2021 và triển khai hướng dẫn, trình tự các bước thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị  kiểm điểm tiến độ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 05 tháng đầu năm 2021.

Theo kế hoạch năm 2021 huyện Chiêm Hóa triển khai thực hiện 40km bê tông hóa đường giao thông nông thôn, trong đó có 12 km đường trục thôn, 28 km đường nội đồng. Số lượng vật tư được cung cấp: 6.113,1 tấn xi măng, 318 ống cống  (Φ50 285 ống,  Φ75: 33 ống). Kết quả thực hiện đến ngày 10/6/2021, đã cung ứng 1.330 tấn xi măng, 54 ống cống các loại đến các xã, toàn huyện đã bê tông hóa được 2,9 km. Tiến độ thực hiện chậm do hướng dẫn về trình tự thủ tục triển khai các tuyến đường giao thông nông thôn của các sở chuyên ngành ban hành chậm.

Đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 05 tháng đầu năm 2021​.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân phát biểu kết luận hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện: Đề nghị các xã, thị trấn  rà soát, hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn; tiếp tục tuyên truyền, vận động  tới các tầng lớp nhân dân để nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng và đóng góp ngày công xây dựng đường bê tông nông thôn. Về việc trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025: UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phải hoàn thiện và thu thập hồ sơ theo hướng dẫn số 07/SGVT-PCAT ngày 04/01/2021 của Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức công tác đấu thầu xi măng ống cống thực hiện theo luật đấu thầu và hướng dẫn của các sở chuyên ngành. Tham mưu quyết định phê duyệt hồ sơ công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn của các xã trình UBND huyện phê duyệt; Phòng Tài chính Kế hoạch xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn của huyện theo từng năm tại biểu mẫu số 04/DT của hướng dẫn liên ngành số 12/HDLN-STC-SKHĐT-SNN & PTNT-SGTVT-KBNN ngày 26/5/2021. Thẩm định tham, mưu quyết định, tổng hợp số liệu quyết toán trình UBND huyện, tổng hợp số liệu quyết toán đường bê tông nông thôn trên địa bàn huyện của từng năm và báo cáo số liệu quyết toán theo quy định. Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập biểu tổng hợp nhu cầu xây dựng đường giao thông nông thôn của xã theo biểu mẫu số 03/NCDT của hướng dẫn liên ngành số 12/HDLN-STC-SKHĐT-SNN & PTNT-SGTVT-KBNN ngày 26/5/2021. Thẩm định hồ sơ dự toán và báo cáo tiến độ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo quy định. Tham mưu kế hoạch kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Đối với các  cơ quan phụ trách xã, thị trấn tăng cường đôn đốc các xã, thị trấn được giao phụ trách đẩy nhanh tiến độ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn đảm bảo kế hoạch giao../.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục