Hội LHPN xã Phúc Thịnh xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đi vào thực tiễn cuộc sống và trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên phụ nữ. Với những cách làm hay, sang tạo, phụ nữ xã Phúc Thịnh đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả, thiết thực đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN xã Phúc Thịnh Trồng và chăm sóc hoa 

 Các chi hội tham gia trồng hoa tại tuyến đường mẫu thôn Trung Tâm và các thôn trên địa bàn xã với chiều dài trên 1,5km làm đẹp mĩ quan xanh sạch đẹp, triển khai thực hiện tốt mô hình “Chống rác thải nhựa” bằng việc tuyên truyền, vận động hội viên thu gom, phân loại chai nhựa, túi nilon đã qua sử dụng làm gạch sinh thái xây dựng bồn hoa, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân hủy gây ra. Hội còn tích cực tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho hội viên, nâng cao thu nhập thực hiện có hiệu quả tiêu chí không đói nghèo.  Trong 5 năm đã có 60 hộ gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo góp phần đưa tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ không đói nghèo đạt 99,2%; Không có hộ hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.  Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà đời sống tinh thần của hội viên được cải thiện, vệ sinh môi trường sạch đẹp, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình hội viên. 

Hội LHPN xã Phúc Thịnh làm gạch sinh thái xây dựng bồn hoa

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền , Hội LHPN xã Phúc Thịnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sang tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao./.

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục