HLHPN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại Kim Bình

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

        

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện; các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã; các đ/c trưởng thôn, trưởng ban CTMT và chi hội trưởng chi hội phụ nữ của 13 thôn bản trên địa bàn. Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về các tiêu chí cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời Hội nghị còn được tuyên truyền về giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam gắn với các tiêu chí “Có lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu” để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; thảo luận mối quan hệ mật thiết giữa xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” với thực hiện xây dựng nông thôn mới; ký cam kết thực hiện phong trào với trưởng thôn, trưởng ban CTMT và chi hội trưởng phụ nữ thôn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ  đó góp phần nâng cao nhận thức được vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc trong trang phục, tiếng nói và xây dựng các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

Các đại biểu được tiếp thu các nội dung tại hội nghị

 Hội nghị tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nội dung quan trọng đang được Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện nhằm làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ở khu vực nông thôn, tại các xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Và với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động này tại 7 xã điểm và các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn toàn tỉnh của hội LHPN các cấp sẽ góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Tài Tùng - Văn Tùng

Tin cùng chuyên mục