Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Vinh Quang

Sáng ngày 20/9 đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Vinh Quang. Cùng đi có lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở  xã Vinh Quang.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Vinh Quang. Tính đến tháng 8/2021 thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Vinh Quang: Đã đạt 14/18 tiêu chí còn 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, thu nhập, tổ chức sản xuất, Y tế. Tại buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang đã trao đổi với Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kết luận của BTV Huyện uỷ tháng 8/ 2021. Trực tiếp đi kiểm tra tiến độ xây dựng vườn kiểu mẫu tại thôn Tông Trang, tiến độ xây dựng thôn kiểu mẫu tại Phong Quang. Đề nghị xã linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ, đẩy mạnh hoạt động vận động xã hội hoá để thực hiện các tiêu chí. Phấn đấu đưa xã Vinh Quang về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021./.

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục