Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện cùng các doanh nghiệp huyện hỗ trợ xây dựng NTM tại xã Tân An

Ngày 4/7, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Công ty TNHH Sông Gâm; Công ty TNHH Một thành viên Hà Đức huyện Chiêm Hóa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Tân An.

Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện cùng các doanh nghiệp trao tiền hỗ trợ xây dựng NTM tại xã Tân An

Tại xã Tân An, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa cùng Công ty TNHH Sông Gâm và Công ty TNHH Một thành viên Hà Đức đã trao số tiền 30 triệu đồng, để hỗ trợ thôn Tân Minh, xã Tân An xây dựng Cổng chào nông thôn mới của thôn. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa và các doanh nghiệp của huyện trong việc hỗ trợ Tân An sớm hoàn thành các tiêu chí NTM, phấn đấu về đích theo đúng lộ trình.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này xã Tân An đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Thời gián qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn nội lực trong dân để thực hiện tốt các tiêu chí do dân làm, t xã Tân An đã luôn nhận được nguồn hỗ trợ của Công đoàn các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và huyện, qua đó tạo thêm nguồn lực quan trọng giúp Đảng bộ và nhân dân xã Tân An từng bước nâng cao và hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm về đích trong năm 2021.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục