Chiêm Hóa sau 5 năm thực hiện NQ số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, đã thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ làm đường bê tông nông thôn tại xã Xuân Quang.

Anh Phạm Văn Sử, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Lý cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 15 của BTV tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xã Nhân Lý đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020 nên ngoài việc tập trung nhân lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động nhân lực hoàn thành các công trình hỗ trợ theo NQ 15 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Về kiên cố hóa kênh mương thi công từ năm 2016- 2020 trên 3,9 km với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ trên  2 tỷ 900 triệu đồng, nhân dân đóng góp mua vật liệu mua xi măng, cát, công tham gia trên 1 tỷ đồng. Bê tông hóa đường nội đồng, đường vào khu sản xuất từ năm 2016 - 2020 trên 3,6 km với tổng kinh phí hỗ trợ trên 905 triệu đồng, nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu, ngày công tham gia với trị giá 715 triệu đồng; xây dựng 4 nhà văn hóa Nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ 120 triêu đồng, nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu, ngày công trên 600 triệu đồng.  

Lễ khánh thành nhà văn hóa cùng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bản Tát, xã Tri Phú.

 Từ việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của BTV Tỉnh ủy khóa XVI, Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh đã góp phần nâng cap năng xuất lao động; phục vụ đắc lực trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê nông thôn. Qua gần 05 năm triển khai thực hiện, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên 195,8 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; trên 146,1 km bê tông hóa đường giao thông nội đồng; 93 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất cây trồng phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa của các xã, thị trấn trong huyện, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.        

Huy Dương - Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục