Chiêm Hóa đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Chiêm Hóa đã và đang tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy sức mạnh đoàn kết của người dân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hóa đã quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, hướng các hoạt động về cơ sở. Qua đó, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nội lực trong nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung về cuộc vận động, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các tiêu chí xây dựng xã NTM và xã NTM nâng cao… Ngoài ra, hệ thống mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, Nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sử dụng nước sạch…Trong năm 2022, toàn huyện làm được 324 nhà; tổ chức phát dọn vệ sinh 3,8 km đường trục thôn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, trồng trên 200m tuyến đường hoa dọc tuyến đường trong thôn; tuyên truyền vận động Nhân dân ủng trên 6,8 tỷ đồng, hiến 11.921 m2đất để làm trên 32 km đường bê tông nông thôn; thành lập 1.176 mô hình tổ, nhóm tự quản ở khu dân cư; 100% ở các khu dân cư có biển thực hiện mô hình tự quản và hoạt động có hiệu quả; phối hợp thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho 529 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 24 xã, thị trấn với tổng số tiền trên 235 triệu đồng và hỗ trợ các hộ nghèo dân tộc Mông ở xã Linh Phú, Tri Phú có hoàn cảnh khó khăn;  dự và tặng quà cho các khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...

Một số hoạt động của MTTQ huyện Chiêm Hóa, các tổ chức thành viên tổ chức, thực hiện cuộc vận đông "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"  đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng khu dân cư. Sức lan tỏa của cuộc vận động với những việc làm, giải pháp cụ thể, thiết thực đã và đang góp phần để huyện Chiêm Hoá hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Huy Dương – Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục