Nông thôn mới Nặm Kép

Từng là vùng quê nghèo song bằng những giải pháp cụ thể, quyết liệt gắn với tình hình thực tiễn, thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) hôm nay đã ...

Tin xem nhiều

Lễ công nhận thôn đạt danh hiệu “Duy trì hậu ODF bền vững cộng đồng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh có điểm rửa tay với xã phòng”; “khu dân cư 100% hộ chăn nuôi thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh” tại xã Tri Phú

Ngày 28/3, Ban Quản lý Dự án CWS huyện Chiêm Hoá tổ chức Lễ công nhận thôn đạt danh hiệu “Duy trì hậu ODF bền vững cộng đồng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh có điểm rửa tay với xã phòng”; “khu dân cư 100% hộ chăn nuôi thu gom và xử ...