Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

Đ/C HÀ THỊ MINH QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đ/C VŨ ĐÌNH TÂN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đ/C LÊ THIỆN QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

2- Đ/c Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện

3- Đ/c Đỗ Quốc Cường, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

4- Đ/c Lâm Thị Hồng Ngân, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin 

5- Đ/c Đỗ Minh Hải, Trưởng phòng LĐTB&XH

6- Đ/c Mai Thị Kim Quê, Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch

7- Đ/c Nguyễn Minh Phú, Chánh Thanh tra

8- Đ/c Trần Văn Chính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

9- Đ/c Nguyễn Gia Luyện, Trưởng Phòng Nội vụ

10- Đ/c Phạm Đức Huấn, Trưởng phòng Y tế 

11- Đ/c Ma Thị Nhung, Trưởng phòng Dân tộc

12- Đ/c Bàn Văn Trọng, Trưởng phòng Kinh Tế - Hạ tầng

13- Đ/c Đỗ Văn Hiếu, Trưởng phòng NN & PTNT