Tân An phát triển kinh tế lâm nghiệp

Xã Tân An (Chiêm Hóa) đã tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích đất lâm nghiệp lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ đó tạo ...

Làng “ Thợ xây”

Nghề thợ xây là nghề vô cùng vất vả và có đôi phần nguy hiểm, thế nhưng nhiều người dân ở thôn Phong Quang, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa lại lựa ...

Chiêm Hóa phát triển cây gấc

Thời gian gần đây, mô hình trồng gấc được nhân rộng ở huyện Chiêm Hóa giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Chiêm Hóa triển khai sản xuất vụ đông

Xác định vụ Đông là vụ sản xuất chính trong năm, huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động ...

Tân Mỹ đẩy mạnh phát triển thủy sản

Là một trong những xã trên địa bàn huyện có lợi thế nhiều sông ngòi, ao, hồ để phát triển nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, thời gian qua, cấp ủy, ...

Tin xem nhiều

Tân An nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Thời gian qua, từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Tân An đã đạt những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, nâng cao ...