Hướng thoát nghèo cho nông dân

Xác định xuất khẩu lao động là “chìa khóa” để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp, tạo việc làm cho hội viên và con em hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân ...

Đòn bẩy giúp hộ nghèo vươn lên

Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, những năm qua, hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác ...

Xã Hòa An đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Chỉ đạo các đoàn thể tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển các cây, con thế mạnh; huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện ...

Tin xem nhiều