Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Sáng 22/9 UBND Chiêm Hoá phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 của huyện Chiêm Hoá; Trưởng Ban giảm nghèo xã, thị trấn; công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung: Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác giảm nghèo nói chung và Chương trình MTQG giảm nghèo nói riêng. Triển khai hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức trong việc xây dựng dự án, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Đồng thời, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; việc xây dựng một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023...

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua Hội nghị nhằm triển khai các chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Qua đó trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo các địa phương trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức mới giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng và công tác giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 nói chung./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục