Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiều giải pháp giải ngân vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện

Trong quý I năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai đồng bộ các giải pháp, giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Xác định Tổ Tiết kiệm&Vay vốn có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chiêm Hóa đã cùng các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên mở rộng mạng lưới hoạt động của Tổ TK&VV đến tận các thôn, bản, trong đó chú trọng đến các đối tượng được thụ hưởng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.…Nhờ đó, số lượt hộ nghèo, cận nghèo, vừa mới thoát nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa giải ngân nguồn vốn cho đối tượng thụ hưởng xã Trung Hà.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa đã thực hiện cho vay có hiệu quả các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện; giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, tạo thêm việc làm... từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến thời điểm hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hành CSXH huyện đang quản lý 407 tổ TK&VV/24 xã, thị trấn với trên 16.700 hộ vay, dư nợ trên 613,5 tỷ đồng. Riêng trong Quý I, Ngân hàng đã giải ngân trên 37 tỷ đồng với 871 hộ vay......

Trong quý II năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa tiếp tục phối hợp với các địa phương, tổ chức hội nhận ủy thác, các tổ TK&VV tập trung triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tín dụng được giao. Tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ có hiệu quả nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện về hiệu quả kinh tế- xã hội. Đồng thời chỉ đạo các Tổ TK&VV, trưởng thôn thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục, mức vay phù hợp, đặc biệt hộ vay phải có phương án rõ ràng và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền lợi khi vay vốn, góp phần đưa chất lượng của tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng tiếp tục được nâng cao theo hướng ổn định, mang tính bền vững./.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục