Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Sáng 01/6/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự tập huấn có lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn nhận ủy thác trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác của tổ chức hội cấp xã. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản về hoạt động ủy thác cho vay của tổ chức hội cấp xã: thông qua cơ sở pháp lý để thực hiện ủy thác cho vay; những nội dung công việc mà NHCSXH ủy thác cho tổ chức hội, trách nhiệm của tổ chức hội cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay; đánh giá thực trạng hoạt động ủy thác cho vay của các hội cấp xã; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay của tổ chức hội cấp xã (vai trò của cán bộ chuyên trách được theo dõi hoạt động ủy thác; công tác tuyên truyền vận động, công tác kiểm tra giám sát, công tác phối hợp). Đồng thời, thảo luận một số giải pháp nâng cao vai trò giám sát, quản lý, điều hành của Ban quản lý Tổ TK&VV; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng ủy thác, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên.

Đại biểu thảo luận, bàn giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở.

Một số nội dung cho vay vốn, hoạt động nhận ủy thác được các đại biểu tham gia thảo luận đã được Ban tổ chức kịp thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện công tác ủy thác tại cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Hiện nay, địa bàn huyện Chiêm Hóa có trên 17.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền trên 635,9 tỷ đồng. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ chuyên trách các Hội, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp nắm vững những chương trình, nội dung cơ bản, những điểm mới trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục