Hội nghị thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều năm 2022

Sáng 30/3, tại xã Hòa An, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều năm 2022 (tiểu dự án 2, Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) cụm các xã Hòa An, Nhân Lý. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều năm 2022.

Hội nghị đã thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo đa chiều; thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững; thông tin về tình hình chính sách pháp luật về giảm nghèo đa chiều trên các lĩnh vực; cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách, các dự án giảm nghèo; giải quyết vấn đề thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh, tiếp cận thông tin, các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo khác giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở thực hiện đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định, đúng đối tượng.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị đại biểu các xã phát biểu thảo luận nêu ý kiến tập trung vào các nội dung: Đề nghị hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở; các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghè; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn..

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn trả lời, làm rõ ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn huyện trao đổi, giải đáp. Những ý kiến vượt thẩm quyền được tiếp thu, ghi nhận để chuyển cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét. Qua hội nghị giúp người dân và các cơ quan nắm bắt đầy đủ các cơ chế chính sách, qua đó phát huy quyền làm chủ của người dân và trách nhiệm của các bên đối với việc thực hiện chính sách giảm nghèo và dân tộc miền núi.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục