Đoàn công tác của huyện Chiêm Hoá trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 12 - 15/5/2023, Đoàn công tác của huyện Chiêm Hoá do đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác UBND huyện Chiêm Hóa làm việc với UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Bình Liêu là huyện miền núi, vùng cao, biên giới thuộc khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Huyện có 07 đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên 470,76 km², dân số toàn huyện trên 33.300 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96%. Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội cùng vào cuộc; tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ nhiều chương trình, chính sách như: Chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196, chính sách hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo... qua đó công tác giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, Huyện Bình Liêu triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Huyện có 1.571 hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ 20,4%, trong đó có 413 hộ nghèo, tỷ lệ 5,37%, 1.158 hộ cận nghèo, tỷ lệ 15,6%.  Với các biện pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả (ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; tập trung giải quyết dứt điểm một số tiêu chí thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; triển khaicác giải pháp thực hiện kế hoạch giảm nghèo...) đến hết năm 2022, huyện có 385 hộ nghèo thoát nghèo, bằng 134% kế hoạch tỉnh, huyện giao; 1.091 hộ thoát cận nghèo, bằng 545% kế hoạch; số hộ nghèo, hộ cận còn 154 hộ, chiếm tỷ lệ 1,96%; tỷ lệ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới 1,19%.

Một số hình ảnh Đoàn công tác huyện Chiêm Hóa trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình tiêu biểu của huyện Bình Liêu như: Mô hình trồng cây Sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Đồng Văn; mô hình liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ miến dong tại xã Húc Động; thăm quan Đình Lục Nà, xã Lục Hồn và một số mô hình phát triển du lịch tại xã Hoành Mô, xã Đồng Văn… Gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 với lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện Bình Liêu.

Việc tổ chức Đoàn thăm quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triền kinh tế nông nghiệp tại huyện Bình Liêu, tình Quảng Ninh là dịp để các cán bộ làm công tác giảm nghèo được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế, mô hình du lịch... qua đó nhằm tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, áp dụng vào trong thực tiễn tại huyện Chiêm Hóa, góp phần nâng cao giá trị và phát triển một cách bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục