Chiêm Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng 10/4, huyện Chiêm Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, UBND huyện đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, ban hành các văn hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Đến tháng 12/2022, toàn huyện đã có 11/24 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 đã hỗ trợ kinh phí trên 54 tỷ đồng các nội dung: nước sinh hoạt phân tán, giao khoán bảo vệ rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số có dân số ít người, xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư, hỗ trợ nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Số hộ nghèo giảm 1.614 hộ (còn 8.162 hộ).

Hội nghị thảo luận về các nội dung trọng tâm công tác giảm nghèo 2023.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập. 67%  dân số  được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế (2/3 dân số); duy trì 20/24 xã, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về Y tế, chiếm 83,3%. Tổ chức trợ giúp pháp lý 16 buổi với trên 1.390 lượt người; cung cấp trên 3.680 tờ gấp pháp luật, tài liệu truyền thông cho Nhân dân; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 2.380 buổi, trên 205.900 lượt người nghe. Trên 4.050 lao động được giải quyết việc làm, đạt 123,8 % kế hoạch. Làm tốt công tác khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ làm được 324 nhà (làm mới 277; sửa chữa 47 nhà). Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; nâng cao nhận thức, khơi dậy sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Mục tiêu trong năm 2023, huyện phấn đấu giảm 1.452 hộ nghèo (còn 6.710 hộ), tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,85% (còn 21,19%). Trong đó tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu tăng cường công tác thông tin truyền thông; xây dựng giải pháp thực hiện các công tác giảm nghèo năm 2023; phối hợp hỗ trợ làm nhà ở; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo; kiểm tra giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghèo tại xã và thôn; khắc phục những tồn tại, trong việc chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Năm 2021 giảm 3,22%, vượt mục tiêu (kế hoạch giảm 3%); năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 31,29% xuống còn 26,04% (giảm 5,25%), vượt mục tiêu (kế hoạch đề ra là 4,04%).

Hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu xoay quanh nội dung 02 báo cáo được thông qua tại hội nghị. Các đại biểu cũng đã được nghe dự kiến phân bổ nguồn vốn thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang kết luận hội nghị.

Ngọc Hiển- Huy Dương

Tin cùng chuyên mục