Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về những kết quả nổi bật trên địa bàn huyện trong năm 2020

Video không hợp lệ

Chương trình khác