Khuyến cáo mới của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị mỗi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Video không hợp lệ

Chương trình khác