Chiêm Hóa tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và CHCN tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Video không hợp lệ

Chương trình khác