Hạ sốt cho trẻ thế nào sau tiêm vaccine?

Khi trẻ sốt cao quá (38,5 độ trở lên) thì cần cho uống thuốc hạ sốt. Nếu trẻ sốt thấp hơn thì có thể cho trẻ uống nhiều nước, mặc đồ thoáng, chườm ...

Tin xem nhiều