Tổng kết đánh giá kết quả mô hình giống ngô lai NK7328Bt/GT (Giống ngô biến đổi gen) vụ xuân năm 2023 tại xã Vinh Quang

Sáng ngày 10/6/2023, xã Vinh Quang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hoá và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả mô hình giống ngô lai NK7328Bt/GT (Giống ngô biến đổi gen) vụ xuân năm 2023.

Nhằm tìm giống mới phù hợp, góp phần tăng năng xuất, hiệu quả cây trồng, vụ xuân năm 2023 xã Vinh Quang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hoá và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa giống ngô NK7328Bt/GT vào gieo trồng trên đồng đất của xã. Mô hình sản xuất giống ngô lai biến đổi gen NK7328Bt/GT được triển khai tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang diện tích 2 nghìn mét vuông với 03 hộ tham gia. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ giống và một phần phân bón. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Chiêm Hoá tham gia tích cực từ khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch. Do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn đã phần nào ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây. Tuy nhiên qua các chỉ tiêu theo dõi cho thấy giống ngô lai biến đổi gen NK7328Bt/GT có tỷ lệ nảy mầm cao, thời gian sinh truởng trung bình 125 ngày, dạng hình cây gọn với chiều cao cây 200-230 cm, bộ lá xanh lâu tàn, cứng cây, ít đổ ngã, chống chịu sâu bệnh khá. Độ hạt đồng đều, mấy, hạt đóng kín đầu bắp, lõi nhỏ, vỏ bi bao kín nên hạn chế được sâu bệnh hại. Năng suất ước đạt 67 tạ/ha, cao hơn giống ngô truyền thống đang người người dân trồng ở địa phương như LVN 99, CP-3Q, NK4300, Bioseed 9698....

 Mô hình giống ngô lai biến đổi gen NK7328Bt/GT tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang

Việc thực hiện mô hình trình diễn giống ngô biến đổi gen NK7328Bt/GT trên địa bàn xã Vinh Quang nhằm đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất giúp tăng năng suất ngô của xã, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho bà con. Đồng thời nâng cao nhận thức, tư duy của bà con nông dân để từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hoá tập trung, đáp ứng mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục