UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức họp thường kỳ tháng 8/2023

Ngày 28/8, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức họp thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo HĐND huyện; các Ban HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị thường kỳ tháng 8/2023.

Tháng 8/2023 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tích cực chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa, vụ hè thu. Tích cực thực hiện các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Cây dưa chuột diện tích 112,75 ha; dưa bao tử trồng 5,3 ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đến ngày 20/8, toàn huyện trồng rừng được trên 2.103 ha, đạt 107,3% KH. Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ công nhận nông thôn mới xã Hùng Mỹ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện tháng 8 là 89,9 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội thực hiện tháng 8 là 285 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn trên 40,6 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện thành lập được 15 nhóm trẻ ngoài Công lập với 275 trẻ đi học, đạt 14% (vượt 0,7% so chỉ tiêu so với KH giao năm 2023). Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội thành tuyên năm 2023; Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hoá năm 2023. Giải quyết việc làm cho 419 lao động, thực hiện 8 tháng giải quyết việc làm cho 3.286 lao động, đạt 100,7% kế hoạch; tổ chức khám chữa bệnh cho trên 14.923 lượt người. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2023.

Phiên họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đến ngày 25/8/2023. Tổng số kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên  414,6 tỷ đồng (Trong đó, vốn năm 2022 chuyển sang trên 104,4 tỷ đồng; vốn năm 2023 trên 310,2 tỷ đồng).  Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 25/8/2023 trên 149,8 tỷ đồng, đạt 36,3% vốn kế hoạch. UBND huyện Chiêm Hóa đang tập trung đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng thi công, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn kế hoạch giao, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch được giao.

Đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trọng tâm là triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia; phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng; trách nhiệm của UBND xã trong thực hiện liên kết sản xuất; đào tạo nghề; chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đảm bảo cho Lễ khai giảng và năm học mới 2023 – 2024; công tác quản lý đất đai; bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc; cải cách hành chính…Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số văn bản dự thảo của UBND huyện như: Kế hoạch tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình văn nghệ tại Hội chợ Thương mại – Du lịch; Chương trình “trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và lễ hội Bia tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Dự thảo Kế hoạch Tổ chức đưa học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia hoạt động thăm quan, định hướng khởi nghiệp tại các doanh nghiệp, hợp tác xã; Kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn huyện Chiêm Hóa…UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan thường trực xong trong ngày 30/8/2023 để tổng hợp, chỉnh sửa trình ký ban hành thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8/2023.

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong tháng 9 năm 2023:  Đôn đốc nông dân khẩn trương thu hoạch lúa Mùa, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó để trồng cây vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trong mùa mưa lũ. Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2023, duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt; rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất của các sản phẩm công nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm đạt thấp. Các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công...Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn huyện chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2023-2024. Tập trung triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số. Triển khai thực hiện Liên hoan truyền thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2023; Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hoá năm 2023; chuẩn bị các điều kiện tham gia các hoạt động hưởng ứng Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội thành tuyên năm 2023. Tập trung triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, năm 2023 trên địa bàn huyện. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tích cực phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo xã Tân Mỹ, Yên Lập tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023 theo kế hoạch. Hướng dẫn diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2023 theo kế hoạch. Hướng dẫn tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và các dịch vụ công trực tuyến. Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc thực hiện các Tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023...

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục