TTBD chính trị huyện Chiêm Hóa khai giảng lớp sơ cấp chính trị khóa 50

Ngày 14/7/2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa đã tổ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 50 cho 99 học viên là cán bộ đảng viên của 20 chi, Đảng bộ trực thuộc.

 99 học viên dự lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 50.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị sẽ học tập trong thời gian 30 ngày, với 18 chuyên đề, trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam, về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; những kiến thức về pháp luật, về khoa học hành chính và nhiều chuyên đề bổ ích khác nhằm giúp cho học viên vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

 Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục