Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm hóa bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Sáng ngày 25 tháng 7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hoá đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 81 học viên là quần chúng ưu tú thuộc 18 chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện .

Các học viên tham gia buổi bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng .

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản của 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng của Đảng trong hệ thống chính trị cũng như tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt nam và trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng viên, qua đó ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  Ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn làm các thủ tục để kết nạp Đảng.

Lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Qua kiểm tra viết bài thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có trên 53% xếp loại khá giỏi./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục