Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 49 năm 2014

Ngày 21/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa đã tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 49 năm 2014. dự bế giảng có các đồng chí trong các Ban xây dựng đảng; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí là giảng viên tham gia giảng dạy tại lớp học; các đồng chí đại diện cho các chi, đảng bộ có học viên tham gia học tập, cùng toàn thể 80 học viên là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 tháng tham gia học tập các học viên đã được học tập, nghiên cứu, tiếp thu 18 chuyên đề trong chương trình Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, bên cạnh việc tham gia học tập theo nội dung giáo trình, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã tổ chức cho các học viên của lớp đi tham quan nghiên cứu thực tiễn tại các tỉnh miền Trung. Qua chương trình học đã giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nâng cao vai trò lãnh đạo và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, về nhiệm vụ của người đảng viên gắn với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng chí Phạm Thu Hoàn, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tại lễ bế giảng.

Kết thúc khóa học có 100% học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trong đó có 80% học viên xếp loại khá, giỏi. nhân dịp này Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện của lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 49 năm 2014.

 

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục