Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Chiều 26/7, các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp cấp tỉnh và kết nối trực tuyến đến 148 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, các xã, phường, thị trấn với sự tham dự của gần 10.000 đại biểu.

Dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Chiêm Hoá có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;  các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện; chuyên viên Ban Dân vận, Văn phòng Huyện uỷ; lãnh đạo, chuyên viên Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi Đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ.

Các đại biểu dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Chiêm Hoá.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng, tham gia thực hiện tích cực, sâu rộng, phát huy được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, tạo nên một phong trào, một đợt sinh hoạt chính trị rộng trong đời sống xã hội của cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân. Đã có 08/12 nhóm chỉ tiêu của đề án đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ nét. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu MTTQ,  các tổ chức chính trị - xã hội gắn với phát huy vai trò của từng tổ chức đã phát huy hiệu quả tích cực. Từ năm 2021 đến nay, đã có trên 2.700 lượt chi bộ, đảng bộ cơ sở; trên 106.200 lượt cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động với nhân dân ở cơ sở qua đó, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

Chính quyền các cấp đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia và phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát việc giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phản biện các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được triển khai hiệu quả, rộng khắp như: Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"... Công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác sinh hoạt đoàn, hội có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội fanpage, facebook...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại Trung tâm huyện Chiêm Hóa.

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. tại một số nơi còn chậm đổi mới so với yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong đổi mới hình thức sinh hoạt, tổ chức hoạt động có địa phương, tổ chức còn chậm. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.  có cơ sở còn hạn chế, còn một số chỉ tiêu đạt thấp...

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những cách làm sáng tạo, hiệu quả tại cơ sở, các giải pháp đổi mới hoạt động giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giao việc cụ thể, đột phá, đổi mới,  nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động,  ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, Đề án số 02 đã đáp ứng tương đối tốt yêu thực tiễn, vừa đảm bảo tính toàn diện, có sự đổi mới, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có tính cụ thể, phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng và hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, bước đầu khắc phục tình trạng hoạt động chung chung, chồng chéo, hình thức, hành chính hóa, xa rời cơ sở trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.... Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Đồng chí yêu cầu, cần phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Đề án số 02. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm "Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân"; đổi mới công tác vận động quần chúng kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt”.  

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, lựa chọn nội dung, hình thức phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khắc phục tình trạng phát động thì rầm rộ, thực hiện thì thiếu chiều sâu, thiếu bền vững; tập trung thực hiện các công việc mà cấp ủy, chính quyền cần sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ,những việc xã hội như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải quyết tâm thật cao, nỗ lực thật lớn, hành động thật quyết liệt, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa đối với tổ chức và hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hoàn thành đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục